Turistická oblast Třeboňsko

Třeboňsko podrobněji.

Image

Kde se rozkládá turistická oblast Třeboňsko? 

Oblast se skládá ze tří trochu odlišných území - Třeboňska, Veselska a Vitorazska. Každé z těchto tří území se promítlo také do loga turistické oblasti. Modrá vlnka představuje vodu a třeboňskou rybniční soustavu, zelená vlnka nádhernou lesnatou krajinu na Vitorazsku a žlutá barva selské baroko Veselska.

Jaká je turisticKá oblast Třeboňsko?

Zajímavé svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými přírodními krásami – takové je Třeboňsko. Mimořádné přírodní hodnoty vedly v r. 1977 k zařazení Třeboňska do sítě biosférických rezervací UNESCO a v r. 1979 pak k vyhlášení CHKO Třeboňsko. Návštěvníci oblasti, turisté, rybáři, cyklisté, vodáci i lázeňští hosté dnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. Třeboňsko je přímo stvořené pro aktivní rodinnou dovolenou.

TuristicKé informační centrum města Třeboně

Masarykovo náměstí 1, 379 01, Třeboň

 • +420 384 721 169
 • info@itrebon.cz
 • www.itrebon.cz

květen–září: Po–Ne 9–18

duben+říjen: Po–Pá 9–17, So 9–12, 13–17

listopad–březen: Po, St 9–12, 13–17, Út, Čt, Pá 9–12, 13–16

Informační a Kulturní středisko Lomnice nad lužnicí 

Náměstí 5. května 133, 378 16, Lomnice nad Lužnicí

 • +420 380 130 016
 • info@iks.lomnice-nl.cz
 • www.lomnice-nl.cz

červenec–srpen: Po–Pá 9–12, 13–17, So 9–12

září–červen: Po+St 9–12, 13–17, Út+Čt 9–12, 13–16, Pá 9–12, 13–16

Informační středisko městyse chlum u Třeboně 

Třeboňská 455, 378 04, Chlum u Třeboně

 • +420 722 418 068 (červenec–srpen)
 • +420 384 797 873 (mimo sezonu)
 • ischlum@seznam.cz
 • www.chlum-ut.cz

červenec–srpen: Po–Ne 10–18

Infocentrum Veselí nad lužnicí 

nám. T. G. Masaryka 25, 391 81, Veselí nad Lužnicí

 • +420 381 548 180
 • info@veseli.cz
 • www.veseli.cz

červenec–srpen: Po–Pá 8–17, So 9–12

září–červen: Po+St 8–17, Út 8–15:30, Čt+Pá 8–14:30

Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí

28. října 329, Suchdol nad Lužnicí

 • +420 384 781 299
 • informacni.centrum@meu.suchdol.cz
 • www.suchdol.cz

červenec–srpen: Po–Pá 8–18, So–Ne 9–14

září–červen: Po+St 8–11, 12–17, Čt 8–11, 12–15, Pá 8–11:30, 12–13:30 

Informační centrum České Velenice 

Revoluční 245, 378 10, České Velenice

 • +420 602 377 111
 • infocentrum@meu.velenice.cz
 • www.velenice.cz

červen–srpen: Po–Pá 8–12, 13–17, So 9–12, 13–16, Ne 9–12, svátky 9–12, 13–16

září–květen: Po+St 8–12, 13–17, Út 8–12, 13–16, Čt+Pá 8–12, 13–15 O svátcích a víkendech zavřeno.

Turistická oblast Třeboňsko

Rozloha území  téměř 800 km2
37 000 obyvatel
44 členských obcí

Přírodní unikáty.

CHKO Třeboňsko. Krajina Třeboňska byla po staletí utvářena činností člověka, proto zde vznikla mimořádně cenná mozaika rybníků, lesů, podmáčených luk, rašelinišť a lidských sídel. Již r. 1977 bylo Třeboňsko vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO. Nejcennější části zdejší přírody jsou chráněny ve 32 přírodních rezervacích a památkách. Třeboňsko je také podle NATURY 2000 jednou z ptačích oblastí a především centrem českého rybníkářství, které čítá až 460 rybníků. 
Borkovická blata. Přírodní rezervace Borkovická blata představují nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Jedná se o chráněné území nedaleko obce Borkovice u Veselí nad Lužnicí. 
Nadějská rybniční soustava. Budete-li na Třeboňsku a pojedete-li z obce Klec směrem na Val, nemůžete minout krásnou lokalitu s řadou rybníků půvabných názvů: Víra, Láska, Naděje, Skutek, Dobrá vůle a další. 
Suchdolské pískovny. Roku 1966 začala v oblasti Suchdolska velkotěžba písku. Po jejím utlumení se rozsáhlé pískovny samovolně zaplnily vodou, a tak vznikla přirozenou cestou velká jezera, dnes proslulá koupáním (Velká pískovna Tušť). 
Kamenné útvary na Vitorazsku. Tajemná lesnatá část v příhraničí Třeboňska na tzv. Maršovině ukrývá řadu kamenných útvarů, připomínajících například žraloka, morče nebo milence. 
Písečný přesyp u Vlkova. Nejznámější česká písečná duna je na Třeboňsku. Písečný přesyp u Vlkova je lokalitou nacházející se kilometr severozápadně od obce Vlkov u Veselí nad Lužnicí. Písečný přesyp byl v r. 1954 zapsán mezi zvláště chráněná území. 
Veselské pískovny. V CHKO a Biosférické rezervaci Třeboňsko se rozprostírá na 240 ha mezi městem Veselí nad Lužnicí a obcemi Horusice a Vlkov území Veselských pískoven – pět oddělených štěrkopískových jezer. Využívají se k rekreačním účelům. 
Řeka Lužnice. Mezi vodáky je jednou z nejnavštěvovanějších řek. Její pramen a část horního toku leží v Rakousku. Díky malému spádu teče většinou pomalu, ale nabízí velké množství atraktivních zákoutí a jezů.
Řeka Dračice. Říčka Dračice se hlubokým zářezem prodírá lesnatým porostem při státní hranici v místech, která byla od konce druhé světové války pro veřejnost uzavřena. Romantické lesnaté údolí divoké peřejnaté říčky je jednou z ukázek lidskou činností málo zasažené přírody. 
Třeboňská rybniční soustava. Základ tvoří rybníky propojené stokami, vybudované podél řeky Lužnice severojižním směrem mezi městy Třeboň a Veselí nad Lužnicí. Tvoří ji Zlatá stoka, Stará řeka, Nová řeka, největší český rybník Rožmberk, rybník Svět a další. 

Historické památky.

Státní zámek Třeboň. Na místě dnešního zámeckého areálu stával původně panský dvorec, postupně přestavěný na tvrz a později kamenný hrádek. V r. 1366 se majitelem třeboňského panství stal rod Rožmberků. Po smrti Petra Voka r. 1611 zdědili zámek Švamberkové, za třicetileté války patřil Habsburkům a r. 1660 ho získali Schwarzenberkové. V současné době nabízí svým návštěvníkům tři prohlídkové trasy a další historické expozice. 
Zámek Jemčina. Lovecký zámeček Jemčina se nachází u Novosedel nad Nežárkou. Stojí nedaleko řeky Nežárky při jihovýchodním okraji rozsáhlého Jemčinského polesí. Součástí areálu je také zámecký park. 
Zámek Stráž nad Nežárkou. Zámek ve Stráži nad Nežárkou je barokní feudální sídlo, vzniklé zásadním přebudováním gotického hradu. Je obklopen rozsáhlým parkem v údolí řeky Nežárky. Zámek je známý především v souvislosti se jménem světově proslulé operní pěvkyně Emy Destinnové, která v zámku provedla drobné úpravy a hlavně využívala jeho polohy na řece Nežárce a v blízkosti Nové řeky k uspokojení své záliby - rybaření. 
SchwarzenbersKá hrobka. Domanín Hrobka Schwarzenberků je jednou z architektonicky nejpozoruhodnějších památkových staveb, které můžete na Třeboňsku navštívit. Výstavba s vybudováním složitého systému odvodnění vlastní hrobky, zapuštěného pod úrovní terénu, probíhala v letech 1874 až 1877. Novogotická dvoupodlažní hrobka je ve tvaru osmiúhelníku. V hrobce je umístěno 26 rakví a cenný mramorový sarkofág. Poslední pohřeb se zde uskutečnil r. 1939. 
Zámek Chlum u Třeboně. Novobarokní zámek na hrázi rybníka Hejtman byl postaven r. 1710. Dnešní podobu získal úpravami provedenými na konci 19. a začátkem 20. stol. V současnosti je zámek v soukromých rukou a není veřejnosti přístupný, ale zámecký park s exotickými stromy a sochami z 18. a 19. st. je volně přístupný. 
Stará radnice Lomnice nad Lužnicí. Stará radnice je jedním z mála historických objektů nacházejících se v tomto městě. Postavena byla před rokem 1604, od té doby plnila roli suverenity města a stala se dominantou náměstí. 
Tvrziště talíř Ve Veselí nad Lužnicí. Na břehu Bechyňského potoka blízko jeho zaústění do Lužnice na severním okraji města je pahorek zvaný Talíř, od stráně oddělený hlubokým příkopem. Zde stávala tvrz, písemně doložená ve 14. stol. 
Stará radnice Veselí nad Lužnicí. Byla postavena r. 1617 v renesančním slohu. Radnice vyhořela r. 1764 i s městským archivem a byla obnovena s barokním průčelím a vížkou s hodinami. V průčelí se nachází rožmberský, schwarzenberský a habsburský znak. www.veseli.cz
historicKé centrum třeboně Náměstí obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty je přirozeným centrem celé městské památkové rezervace. Zajímavým objektem je stará radnice, z jejíž věže je krásný výhled do okolní krajiny. Vstup do města je střežen několika mohutnými branami. 

Technické zajímavosti.

Záplavové mosty u Staré Hlíny. Jedním ze záplavových mostů je most přes rybník Vítek, který tvoří pět oblouků z lomového kamene. Byl postaven na konci 18. stol. Ne nadarmo se mu říká most pohádkový. Objevil se například v pohádce Byl jednou jeden král nebo Z pekla štěstí.
Zlatá stoka. Zlatá stoka je mistrovským dílem Štěpánka Netolického. Je to kanál dlouhý téměř 48 km, vystavěný v letech 1505–1520, ve většině délky uměle vyhloubený, částečně však vedený i v uměle navršeném zemním valu a zajištěný proti unikání vody. Dodnes zabezpečuje cirkulaci vody mezi jednotlivými rybníky na Třeboňsku, okysličování vody a výměnu živin, nezbytných pro chov ryb.
Kotěrova Vodárna s galerií buddhistického umění v Třeboni. Autorská replika vodárenské věže Jana Kotěry na pražské Zelené lišce byla v Třeboni postavena r. 1909. Do věže se původně voda čerpala z 10 m hluboké studny benzínovým čerpadlem. Po 2. světové válce byla věž vyřazena z provozu. V současnosti se zde nachází galerie buddhistického umění.
Stříbřecký most. Stříbřecký most je výrazným milníkem jak při sjíždění Nové řeky na lodích, tak při pěší túře či cyklovyjížďce okolím Třeboně. Vede přes Novou řeku - v 16 stol. uměle vytvořený vodní kanál dlouhý 14 km, který odvádí přebytečnou vodu z Lužnice do Nežárky. www.stribrec.cz
Seníky na mokrých lukách. Třeboňské seníky a Mokrá luka okolo jihočeské Třeboně od nepaměti patřily a dodnes jsou fenoménem zdejší krajiny. V době koňských a volských potahů a povozů byl problém z těchto podmáčených luk odvézt usušené seno. Proto se seno dávalo do těchto seníků a bylo odváženo až po zamrznutí luk v zimních měsících. Stavby jsou památkově chráněny.

Církevní památky a tajemná zákoutí.

Kostel sv. Václava. V Lomnici nad Lužnicí Kostel byl založen v r. 1359 Vilémem ml. z Landštejna. Z této doby pochází dodnes jeho gotický půdorys. Kostel je původně hradní kaplí, nyní je jednolodní a má unikátní renesanční oltář. 
Kostel sv. AnežKy České v Českých Velenicích. Kostel byl postavený v moderním slohu podle projektu pražského architekta Pilce. Kolem kostela byl založen anglický park. V r. 1945 byl kostel poškozen bombardováním, později opraven. Poválečná oprava kostela byla provedena v letech 1945- 1947. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie V Chlumu u Třeboně. Kostel byl vystavěn v letech 1737–1745 majitelem chlumského panství hrabětem Janem Františkem z Fünfkirchenu. Ten jej vystavěl z vděčnosti Panně Marii za záchranu života. Uvnitř se nachází krásná barokní výzdoba a několik zajímavých fresek. 
Kostel Povýšení sv. Kříže a Římskokatolická fara Ve Veselí nad lužnicí. Kostel se poprvé připomíná v písemnostech držitele Veselí Voka z Rožmberka r. 1259. Nejstarší část kostela je románská – portál na jižní straně lodi s gotickým lomeným obloukem. Krásně provedené barokní oltáře jsou z let 1690 a 1740. Věž kostela vybízí k vyhlídkám do okolí.

Kostel Panny Marie Královny  a sv. Jiljí a augustiniánsKý Klášter Třeboň. Děkanský dvoulodní kostel je zmiňován jako farní již r. 1280. Po založení kláštera augustiniánů v r. 1367 byl kostel přestavěn v gotickém slohu. V té době zde zanechal své jedinečné dílo patrně nejvýznamnější malíř gotické deskové malby v Čechách, Mistr Třeboňského oltáře. Dochované desky Třeboňského oltáře jsou nyní součástí sbírek Národní galerie v Praze.

Mohylové pohřebiště z doby hradištní v lese Klobasná u Veselí nad lužnicí. V západní části lesa Klobasná a na jeho východním okraji je 77 žárových mohyl v deseti řadách ze staršího a středního období hradištní kultury, tj. ze 7. až 10. stol., i když toto určení je ztíženo malým počtem milodarů v mohylách. Mohyly byly objeveny v letech 1886 – 1900. 
Křížová cesta na Dunajovické hoře u Třeboně. Na Dunajovické hoře stojí novobarokní poutní kaplička sv. Kříže řečená „U Pána Krista“, která je z 18. stol. a byla postavena nad pramenem, který může být léčivý. Po obvodu hory vede téměř 1 km dlouhá křížová cesta se 14 zděnými kapličkami.
Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru. Tato malebná starobylá renesanční stavba si jako jedna z mála našich svatyní uchovala původní vzhled bez podstatných pozdějších zásahů. Jednolodní stavba s věžičkou na hřebeni střechy je po celém vnějším obvodu zdobena sgrafity. 
Židovský hřbitov u Stráže nad Nežárkou. Hřbitov svému účelu sloužil do druhé světové války. Na ploše 816 m2 se dochovalo asi 150 náhrobků z období od r. 1830 do 30. let 20. stol. Hrobnický domek s márnicí byl na počátku 21. stol. rekonstruován k rekreačním účelům.

Kaple sv. Víta v Třeboni. Pozdně barokní kaple postavená podle projektu V. Habely z Hluboké 1761 na místě borovice, na níž byl zavěšen obrázek nad zázračnou studánkou. Na kopuli se nachází freska J. F. Prokyše s vyobrazením krále Jindřicha jak odevzdává sv. Václavu rameno sv. Víta. Poblíž kaple v rybníce Zadní kouty  se tyčí socha Hříšné panny Pergolíny. 

Muzea, galerie a umění.

Dům Štěpánka Netolického. Dům Štěpánka Netolického je centrem třeboňského rybníkářského dědictví. Nachází se v historickém jádru města, na Masarykově náměstí. Je v něm zřízeno návštěvnické centrum a stálá interaktivní vzdělávací expozice, která je věnována Třeboňskému rybníkářskému dědictví a osobnosti rybníkáře a stavitele Štěpánka Netolického.

Dům přírody třeboňska návštěvnické středisko CHKO. Třeboňsko poskytuje informace o přírodě, naučných stezkách a zajímavostech Třeboňska. Stálá expozice „Krajina a lidé“ nabízí netradiční nahlédnutí do historie přírody a krajiny, zábavně – naučné aktivity pro celou rodinu a tematické filmy.                                                    Divadlo J. K. tyla. Jen málo českých měst se může pochlubit tak starou a bohatou divadelní tradicí jako město Třeboň. Historie divadelnictví zde začala již v polovině 16. stol. hrami na biblické náměty ve zdejším klášteře. Divadlo J. K. Tyla se může pyšnit jednou z nejstarších dochovaných opon v ČR.                                      Třeboň v marcipánu Galerie, čokolaterie s prodejnou sladkých suvenýrů, zábavná dílnička – to je Třeboň v marcipánu. Stálá expozice prezentuje dějiny města a důležité události vážně i nevážně. Témata jsou zpracována do podoby marcipánových modelů, které představují město z jiného pohledu a perspektivy. 
Muzeum a Galerie Třeboň. Muzeum a galerie Třeboň nabízí návštěvníkům stálou expozici. Příběh města Třeboně v osmi stoletích, která vypráví o historii města, jeho obyvatelích, církevních památkách i školství.

GaMu - Galerie a Muzeum - České Velenice. Jednotlivé expozice muzea obsahují např. historii železnice, železničních dílen, vznik města a KD Besedy, trolejbusu, kina, školy atd. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout tematické výstavy věnované světu radioamatérů, přírody, letectví apod.                                                                Blatské muzeum Wisův dům ve Veselí n. l. Dům pochází z přelomu 16. a 17. stol. Ve Weisově domě je instalována stálá expozice Z pokladů muzea představující uměleckohistorické sbírky z 16. - 19. stol. V pěti sálech jsou soustředěny předměty dokumentující tehdejší život v malém městě - cechovní malovýrobu, bytovou kulturu a vzdělanost, nechybí ani exponáty z církevního prostředí.

Selské baroko. Veselská blata tvoří několik vesnic na severozápad od Veselí n. L., které si nejvíce zachovaly původní ráz a kde majitelé většiny usedlostí udržují svá stavení v původní podobě. Jsou to Borkovice, Mažice, Zálší, Klečaty, Komárov, Svinky, Vlastiboř a Záluží. Selské baroko je označení pro jedinečnou architekturu jižních Čech. Typickou stavbou tohoto stylu je mohutná selská usedlost se dvěma bohatě zdobenými štíty, které spojuje do oblouku klenutá brána s malými dvířky. Blatské štíty jsou krásně zdobeny. 

Tipy na výlety, tradiční řemesla, lázně, tradice.

Vyhlídková plavba po rybníce Svět. Projížďka lodí je nedílnou součástí návštěvy rybářské bašty jižních Čech. Vyhlídková plavba nese název „Cesta kolem Světa za padesát minut“. 

Hrnčířství na Klikově –  Klikovská umělecká Keramika Klikov se stal výrobou hliněného nádobí proslulým na začátku 20. stol. Vyráběly se všechny druhy kuchyňského nádobí (hrnce, hrnečky), ale také džbány, mlékáče, máselníky, kastroly, formy na bábovky, velikonoční beránky. Místní raritou byly hrnky na vaření mléka. 

Image​   Trolejbus tmg 1907. Repliku historického trolejbusu TMG 1907 můžete vidět a svézt se v něm v Českých Velenicích. Zde byla vůbec první trolejbusová linka na českém území. V r. 1907 začala vozit především zaměstnance železnice z rakouského Gmündu k vlakovému nádraží ve Velenicích.

Lidové venkovské kroje. Na Třeboňsku se tradice lidových krojů pěstuje na Veselských Blatech a kolem Lomnice n. L. Nošení kroje přetrvalo na Blatech téměř nejdéle v Čechách. Stejně jako architektura odrážel kroj místní podmínky. Blatská výšivka je jednou z nejoriginálnějších v Čechách. 
Pivovar Bohemia Regent. Nejstarší písemná zmínka o vaření piva v Třeboni pochází z r. 1379. Současnou podobu získal pivovar v průběhu 2. poloviny 19. stol. Obchodní název pivovaru Regent je inspirován historickou postavou Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan (1535 – 1604), který byl regentem dominia Viléma z Rožmberka. Pivovar nabízí prohlídky historického objektu spojené s ochutnávkou zlatavého moku.                                                                  Vláček Třeboňáček. Výletní vláček Třeboňáček nabízí okružní poznávací jízdu Třeboní. Tvoří jej mašinka a tři vagónky. Vyjíždí vždy v celou hodinu od Lázní Aurora a jeden okruh trvá přibližně 60 minut.

Cesta kolem světa na Vitorazsku. Na cestu kolem světa nemusíte nikam letět, stačí dojet k Suchdolu nad Lužnicí. Nacházejí se tam lokality, které se nazývají Benátky, Mexiko, Amerika, Velký a Malý London, Bosna, Nový York, Paříž. 
Hotel Sloup. Hotel Sloup se nachází uprostřed jihočeské krajiny, necelých 6 km od centra města Veselí nad Lužnicí. Hotel disponuje celkem 54 lůžky, restaurací, wellness centrem s vířivkou a soláriem.

Možnosti koupání na Třeboňsku. Veselské pískovny, Velká pískovna Tušť, rybník Svět (Městská pláž a pláž Ostende), Staňkovský, Hejtman.
Odpočinek v lázních… Slatinné lázně Třeboň. Třeboňské slatinné lázně mají více než 130letou tradici, založenou na využití přírodního léčivého zdroje – slatiny. Vlastnosti slatiny získávané z rašelinišť třeboňských blat v blízkém okolí se velmi účinně projevují při léčbě nemocí pohybového aparátu. Lázně nabízejí kromě klasických léčebných i krátkodobé relaxační pobyty nebo možnost absolvovat jednotlivé koupele, masáže či wellnessové procedury.

Lázně aurora se nacházejí v klidném prostředí rozsáhlého parku na břehu rybníka Svět.

Bertiny lázně najdete v těsné blízkosti historického centra Třeboně. 
Pletařství z loubků a ze slámy. Jde o nehmotné kulturní dědictví Suchdolska, které přežilo do dnešních dnů. Košíkář Milan Macho - výrobce oceněný titulem „Nositel tradice lidových řemesel“ plete košíky z borových loubků. 

Každoročně pořádané akce v oblasti Třeboňsko.

 • Odemykání Lužnice  Suchdol n. L. - březen Třeboň poetická
 • Třeboň - březen Amarylis na zámku a Květinová Třeboň
 • Třeboň duben - Krajem rybníků
 • Veselí n. L. - duben Jaro na blatech
 • Veselí n. L. - květen Anifilm
 • Třeboň květen - Otevírání lázeňské sezóny 
 • Třeboň květen - Třeboňská šlapka - otevírání cyklistické sezóny
 • Třeboň květen - Festival Okolo Třeboně 
 • Třeboň  červen/červenec - Veselské kulturní léto (Rozmarné i rozmanité)
 • Veselí n. L. červen - září Veselské slavnosti 
 • Veselí n. L. červen - Folklórní festival
 • Lomnice n. L. červen - Třeboňská nocturna 
 • Třeboň červenec - Pivovarské slavnosti 
 • Třeboň červenec - Historické slavnosti Jakuba Krčína 
 • Třeboň  červenec - Suchdolské divadelní léto 
 • Suchdol n. L.  červenec - festival Hudební víkend 
 • České Velenice  červenec - Pohádkový Chlum u Třeboně 
 • Chlum u Třeboně červenec/srpen - Festival dechových hudeb 
 • Lomnice n. L.  srpen - Veselská hodinovka 
 • Veselí n. L. srpen - Betonový muž a žena 
 • Veselí n. L. srpen - Rybářské slavnosti 
 • Třeboň srpen - Myslivecká Třeboň 
 • Třeboň srpen - Čochtanova Třeboň 
 • Třeboň srpen - Lázeňská Třeboň 
 • Třeboň srpen - Mezinárodní jazzová setkání 
 • Třeboň srpen - Kaprobraní
 • Lomnice n. L. září - Selské baroko
 • Veselí n. L. září - Krčínův labyrint
 • Veselí n. L. září - Vodácký triatlon EPPI 
 • Veselí n. L. září - Pohádková Třeboň 
 • Třeboň říjen - Zamykání Lužnice 
 • Suchdol n. L. říjen - Čertovský rej
 • České Velenice prosinec - Vánoční splouvání řeky Lužnice 

PENZION KARLOS

Dana Kročáková
Holičky 38
Třeboň, 379 01

IČ: 73564681

VOLEJTE - PIŠTE

mobil: +420 602 103 364

email: penzionkarlos@seznam.cz

Penzion Karlos Třeboň na Firmy.cz
Již přijímáme objednávky na sezonu 2024